TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU PROJELERİ

Güçlü kadromuz ile: IPARD Proje ön başvurusu-planlanması ve yönetilmesi, Mimari proje çizimleri, ruhsat başvuruları, makine ekipmanın belirlenmesi, tekliflerin alınması, proje bütçesinin oluşturulması, iş planının hazırlanması, tüm proje paketinin hazırlanması, projenin sunulması işlemlerini sizin yerinize yapıyoruz.

IPARD Nedir ?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

IPARD  II desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD Programının Amacı 

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Hedefleri Nelerdir? 

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,

• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,

• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,

• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

IPARD Programının Kapsamı Nedir? 

Programın uygulandığı illerde;

1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van
9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta 32. Muş  
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir