IPARD (TKDK)


TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

PROJELERİ

Güçlü kadromuz ile: IPARD Proje ön başvurusu-planlanması ve yönetilmesi, Mimari proje çizimleri, ruhsat başvuruları, makine ekipmanın belirlenmesi, tekliflerin alınması, proje bütçesinin oluşturulması, iş planının hazırlanması, tüm proje paketinin hazırlanması, projenin sunulması işlemlerini sizin yerinize yapıyoruz.

IPARD Nedir ?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. 

IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. 

IPARD  II desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

IPARD Programının Amacı 

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri AB standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.

IPARD Programının Hedefleri Nelerdir? 

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması, 

• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi, 

• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması, 

• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

IPARD Programının Kapsamı Nedir? 

Programın uygulandığı illerde;

1. Afyonkarahisar 12. Çankırı 23. Karaman 34. Ordu
2. Ağrı 13. Çorum 24. Kars 35. Samsun
3. Amasya 14. Denizli 25. Kastamonu 36. Şanlıurfa
4. Aksaray 15. Diyarbakır 26. Konya 37. Sivas
5. Ankara 16. Elazığ 27. Kütahya 38. Tokat
6. Ardahan 17. Erzincan 28. Malatya 39. Trabzon
7. Aydın 18. Erzurum 29. Manisa 40. Uşak
8. Balıkesir 19. Giresun 30. Mardin 41. Van
9. Burdur 20. Hatay 31. Mersin 42. Yozgat
10. Bursa 21. Isparta 32. Muş  
11. Çanakkale 22. Kahramanmaraş 33. Nevşehir  
 1. “101 Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında;

101-1 SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

101-2 KIRMIZI ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

101-3 KANATLI ETİ ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

101-4 YUMURTA ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

Bu destekten yararlanabilir. Bu kapsamda yapılacak destekler % 40 ila %50 arasında destek alabilirler.

 • “ 103 Tarım Ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi Ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” kapsamında

103-1.1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Süt ve süt ürünleri işleme

103-1.2 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Süt Toplama Merkezi

103-2.1 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kırmızı Et Kesimhane (Koyun-Keçi & Sığır-Manda)

103-2.2 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kırmızı Et ve Et Ürünleri İşleme

103-2.3 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kırmızı Et Parçalama

103-2.4 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane ve İşleme

103-2.5 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane ve Parçalama

103-2.6 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Parçalama ve İşleme

103-2.7 KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane, Parçalama ve İşleme

103-3.1 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kanatlı Kesimhane (Tavuk – Hindi – Kaz)

103-3.2 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kanatlı Eti İşleme

103-3.3 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kanatlı Parçalama

103-3.4 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane ve İşleme

103-3.5 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane ve Parçalama

103-3.6 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Parçalama ve İşleme

103-3.7 KANATLI ETİ VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Kesimhane, Parçalama ve İşleme

103-4. 1 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Su Ürünleri

103-4. 2 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Balık Yağı

103-4. 3 SU ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI – Su Ürünleri ve Balık Yağı

Tesisler bu destekten yararlanabilir. Bu kapsamda yapılacak destekler % 40 ila %50 arasında destek alabilirler.

 • “201 Tarım-Çevre, İklim Ve Organik Tarım tedbiri kapsamında

  “201-1 Toprak Örtüsü Yönetimi ve Toprak Erozyonu Kontrolü”  konusunda hibe alınabilir.

Bu tedbirde hibe oranı % 100 dür. Ancak bu tedbir Sadece Ankara ili Beypazarı İlçesinde Pilot olarak uygulanacaktır.

 • “302 Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamında
  • 302-1 BİTKİSEL ÜRETİMİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE BİTKİSEL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ VE PAKETLENMESİ

302-1.1 Süs Bitkileri ve Çiçek Soğanı

302-1.2 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

302-1.3 Mantar ve Misel

302-1.4 Mantar ve Misel

 • “302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi Ve Paketlenmesi

302-2-1 Bal ve Diğer Arıcılık Ürünleri

302-2-2 Bal ve Diğer Arıcılık Ürünlerinin İşleme ve Paketlenmesi

 • “302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri”

302-3-1 Zanaatkarlık

302-3-2 Katma Değerli Ürünler

 • “302-4 Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

302-4.1 Konaklama Tesisleri

302-4.2 Yeme-içme Tesisleri

302-4.3 Rekreasyon Tesisleri

302-4.4 Konaklama ve Yeme-içme Tesisleri

302-4.5 Konaklama ve Rekreasyon Tesisleri

302-4.6 Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri

302-4.7 Konaklama, Yeme-içme ve Rekreasyon Tesisleri

 • “302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği”

302-5.1 Kültür Balıkçılığı

 • “302-6 Makine Parkları”

302-6 MAKİNE PARKLARI

 • “302-7 Yenilenebilir Enerji Yatırımları

302-7.1 Fotovoltaik Güneş Enerjisi Santralleri

302-7.2 Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri

302-7.3 Rüzgar Enerji Santralleri

302-7.4 Biokütle Enerji Santralleri

302-7.5 Jeotermal Enerji Santralleri

302-7.6 Mikro Kojenerasyon Sistemleri

302 tedbiri kapsamında verilecek hibe oranı %55 tir. Hibe projelerinde hibeye esas toplam proje tutarları tedbire göre değişmekle birlikte En az 5.000,00 € ile 3.000.000,00 € arasında değişmektedir.